Monthly Archive:: September 2016

Chứng nhận iso 22000 là gì?

Chứng nhận iso 22000 là gì?

ISO 22000 là một tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế dựa trên ý kiến của 187 quốc gia phát triển trên thế giới, vậy Chứng nhận iso 22000 là gì? ĐỐI TƯỢNG ÁP …

Nhôm tấm cắt lẻ giá rẻ toàn quốc

Giới thiệu nhôm tấm cắt lẻ toàn quốc với nhiều đặc tính nổi trội trong ứng dụng và phổ biến rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Đặc tính cung cấp một dải rộng các tính chất cơ học và khả …