Monthly Archive:: February 2017

Quản lý tập trung dữ liệu khách hàng

Quản lý tập trung dữ liệu khách hàng

Để bán được nhiều sản phẩm các bạn cần phải thường xuyên tìm kiếm khách hàng và tập trung phân tích nhu cầu của khách hàng để phục vụ cho vấn đề chăm sóc khách hàng tốt hơn. Với số lượng khách …