locnuocvietan Archive

Cơ chế lọc nước sinh hoạt

Cơ chế lọc nước sinh hoạt

Hiện nay tốc độ đô thị hóa ngày càng cao Bởi vậy mà lọc lọc nước dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng bình sinh hoạt đang là Vấn đề cấp bách được quan tâm hàng đầu và cũng gây tốn …
Kinh doanh nước công nghiệp

Kinh doanh nước công nghiệp

Việt An Cung cấp dây chuyền lọc nước phương pháp tối ưu nhất  cho việc xây dựng mạng lưới lọc xu ly nuoc ro công nghiệp cho doanh nghiệp, khu dân cư, khu công nghiệp. mạng lưới lọc xử lý nước công …
Hệ thống lọc nuoc công nghiệp RO

Hệ thống lọc nuoc công nghiệp RO

Hệ thống lọc lọc nước RO là một trong những hệ thống lọc nước tốt nhất với nguyên tắc thẩm thấu ngược. Hệ thống lọc loc nuoc RO khác hoàn toàn với cách lọc thẩm thấu đơn thuần của các công nghệ …
Nguyên tắc thẩm thấu ngược

Nguyên tắc thẩm thấu ngược

Hệ thống lọc xử lý nước RO là một trong những hệ thống lọc loc bao gia dây chuyền sản xuất nước tinh khiết nuoc tốt nhất với nguyên tắc thẩm thấu ngược. Hệ thống lọc nuoc RO khác hoàn toàn với …