Chứng nhận IS0 22000 là gì và những đối tượng nào cần áp dụng

Để trả lời cho câu hởi Chứng nhận IS0 22000 là gì và những đối tượng nào cần áp dụng  chúng ta cùng tham khảo những thông tin sau

Đối tượng áp dụng chứng nhận ISO 22000:2005

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 tiêu chuẩn phác thảo các yêu cầu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đối với bất kỳ tổ chức trong chuỗi tốt và là một trong một gia đình tiêu chuẩn tập trung vào sự phát triển, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. vậy Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được áp dụng cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cung cấp thực phẩm. ISO 22000:2005 còn được sử dụng cho các tổ chức có nhu cầu muốn cải thiện về các tiêu chí an toàn thực phẩm

LỢI ÍCH CỦA THỰC HIỆN ISO 22000: 2005

  • Một rõ ràng, có thể kiểm tra, tiêu chuẩn toàn cầu cung cấp một khuôn khổ để quy tụ tất cả các bộ phận của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn (FSMS)
  • Thể hiện cam kết làm hài lòng khách hàng
  • Kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu luật định và chế và hệ thống của bạn thông qua các cuộc kiểm toán và quản lý nội bộ đánh giá
  • Cải thiện thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài
  • Cải thiện hình ảnh tổ chức của bạn
  • Liên kết các chương trình tiên quyết (PRPs & OPRPs), HACCP với triết lý Plan-Do-Study-Act của  tiêu chuẩn ISO 9001  để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý thực phẩm của bạn
  • Yêu cầu kiểm tra thường xuyên của toàn vẹn dữ liệu / chương trình thu hồi rất nhiều và kiểm toán quá trình
  • Thẳng hàng với các hệ thống khác quản lý (ISO 9001,  ISO 14001 ).

Chứng chỉ iso 22000 là gì?

Chứng nhận an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 được ra đời trong giai đoạn khi kinh tế đang ngày càng phát triển, khi cuộc sống đang được nâng cao thì yêu cầu về nhà ở, đi lại, ăn uống và các dịch vụ tiện ích khác cũng được nâng cao yêu cầu. Tiêu chí hàng đầu cho các dịch vụ đó là sự an toàn , nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhằm giúp các doanh nghiệp có sự tự tin cũng như đủ điều kiện để cạnh tranh trong môi trường quốc tế, tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đã được ban hành.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế dựa trên ý kiến của 187 quốc gia phát triển trên thế giới. Việt Nam chính thức công nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn quốc gia năm 2008.

Công ty VIETPAT là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO 22000 hay Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận ISO 9001 trên toàn quốc với chất lượng đảm bảo, mọi thắc mắc và khó khăn gặp phải trong quá trình tìm hiểu cũng như thực hiện hay nhu cầu thực hiện chứng nhận iso 22000 hãy liên hệ ngay theo địa chỉ 0943343981 để được hỗ trợ tối đa và tư vấn hoàn toàn miễn phí trên mọi tỉnh thành.

Nguồn từ : https://www.linkedin.com/pulse/ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89-iso-22000-l%C3%A0-g%C3%AC-th%C6%B0-nguy%E1%BB%85n

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *