Chứng nhận ISO 22000:2005 được áp dụng cho những ai?

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000: 2005 tiêu chuẩn phác thảo các yêu cầu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đối với bất kỳ tổ chức trong chuỗi tốt và là một trong một gia đình tiêu chuẩn tập trung vào sự phát triển, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

LỢI ÍCH CỦA THỰC HIỆN ISO 22000: 2005

 • Một rõ ràng, có thể kiểm tra, tiêu chuẩn toàn cầu cung cấp một khuôn khổ để quy tụ tất cả các bộ phận của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn (FSMS)
 • Thể hiện cam kết làm hài lòng khách hàng
 • Kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu luật định và chế và hệ thống của bạn thông qua các cuộc kiểm toán và quản lý nội bộ đánh giá
 • Cải thiện thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài
 • Cải thiện hình ảnh tổ chức của bạn
 • Liên kết các chương trình tiên quyết (PRPs & OPRPs), HACCP với triết lý Plan-Do-Study-Act của  tiêu chuẩn ISO 9001  để nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý thực phẩm của bạn
 • Yêu cầu kiểm tra thường xuyên của toàn vẹn dữ liệu / chương trình thu hồi rất nhiều và kiểm toán quá trình
 • Thẳng hàng với các hệ thống khác quản lý (ISO 9001,  ISO 14001 ).

CÁC BƯỚC CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ISO 22000:2005

Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi làm chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2005 thực hiện theo các bước:

 1. Xác định phạm vi áp dụng.
 2. Đánh giá sơ bộ doanh nghiệp như : máy móc thiết bị, nguyên liệu đầu vào,nhà xưởng.
 3. Lên kế hoạch thực hiện.
 4. Thực hiện kế hoạch
 5. Đánh giá sau khi thực hiện.
 6. Điều chỉnh, khắc phục sau đánh giá.
 7. Chọn tổ chức chứng nhận

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 được áp dụng cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cung cấp thực phẩm. ISO 22000:2005 còn được sử dụng cho các tổ chức có nhu cầu muốn cải thiện về các tiêu chí an toàn thực phẩm

Mọi nhu cầu, thắc mắc và khó khăn gặp phải trong quá trình tìm hiểu cũng như thực hiện chứng nhận 22000 hoặc chứng nhận iso 14001, 9001 hãy liên hệ ngay theo địa chỉ 0943343981 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí trên mọi tỉnh thành.
Nguồn từ : http://www.vietpat.com/2016/06/chung-nhan-iso-22000-la-gi.html

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *