Chuyện “tiền bạc” năm 1945 được Chính phủ khi đó giải quyết như thế nào?

Tháng 8/1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập trên cơ sở cải tổ Ủy ban Dân tộc phóng thích Việt Nam, ra mắt quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là Chính phủ đầu tiên của quần chúng Việt Nam dưới chế độ Dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho việc xây dựng một chế độ từng lớp gia sư môn hóa– chế độ của dân, do dân và vì dân.

Ra đời trong tình cảnh gặp muôn ngàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo minh mẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ trợ thì đã mô tả vai trò của mình là cơ quan Nhà nước quản lý và điều hành mọi công việc của đất nước.

Trong quá trình hoạt động của Chính phủ (từ tháng 8/1945 đến tháng 12/1945), một khối lượng văn bản quan yếu đã được ban hành – đó là những sắc lệnh của Chính phủ trợ thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đáng để ý trong đó có nhiều sắc lệnh về công tác tài chính nhằm củng cố và xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống dân chúng… ngay sau khi Chính phủ ra mắt quốc dân đồng bào và là minh chứng về vai trò lãnh đạo tài giỏi, sáng suốt của chủ toạ Hồ Chí Minh.

[center !important]Hình ảnh cách mệnh Tháng 8/1945 diễn ra ở Hà Nội (Ảnh: zing.vn).[/center !important]

Một số sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đó là:

Sắc lệnh số 4-SL ngày 4/9/1945 về việc lập Quỹ Độc lập để thu nạp tiền và đồ vật mà dân chúng sẵn lòng quyên giúp Chính phủ để ủng hộ nền độc lập của nhà nước.

Sắc lệnh số 11-SL ngày 7/9/1945 quy định về chế độ thuế khóa.

Sắc lệnh số 20-SL ngày 8/9/1945 về ép học chữ quốc ngữ và không mất tiền cho tất mọi người.

Sắc lệnh số 24-SL ngày 10/9/1945 về việc trợ cấp cho Quỹ Bắc Bộ Việt Nam để tiêu về Bảo an binh.

Sắc lệnh số 25-SL ngày 10/9/1945 về việc ấn định cho Bộ Tài chính lấy tiền ở ngân khố mỗi khi có việc thúc bách.

Sắc lệnh số 27-SL ngày 10/9/1945 về việc đặt ra Sở quan thuế và Thuế gián thu.

Sắc lệnh số 38-SL ngày 27/9/1945 về việc huỷ bỏ, miễn hạn số bách phân phụ thu đối với các hạng thuế môn bài.

Sắc lệnh số 42-SL ngày 4/10/1945 về việc thay đổi cách tính thuế vào các thứ tiền lãi.

Sắc lệnh số 51B-SL ngày 12/10/1945 về việc cho phép Giám đốc Ngân khố Trung ương được lấy số tiền 1.335.772$34 quỹ của AFIC miền Bắc gửi ở Ngân khố Trung ương để mua trữ gạo.

418652_329314370445729_315260573_n

Sắc lệnh số 67-SL ngày 28/11/1945 về việc cử Ủy ban tối cao tiếp tế và cứu tế.

Sắc lệnh số 68-SL ngày 30/11/1945 về việc trưng dụng bất động sản, tịch kí hoặc trưng dụng động sản, trưng tập người phục vụ việc bảo vệ và củng cố nền độc lập quốc gia.

Sắc lệnh số 74 NV/CC ngày 17/12/1945 quy định chế độ hưởng lương, phụ cấp đối với viên chức nghỉ dài hạn do mắc bệnh lao hay bệnh phong.
Nguồn: Tổng hợp tin giáo dục

Tác giả: provanthanh

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *