Công bố hợp quy đồ uống không cồn

Doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm của đơn vị ra thị trường cần phải thực hiện thủ tục Công bố hợp quy đồ uống không cồn mới có thể hoàn tất và cho sản phẩm tiêu thụ đến tay người tiêu dùng

cong-bo-hop-quy-do-uong-khong-con

Công bố hợp quy đồ uống không cồn:

Công bố hợp quy đồ uống không cồn áp dụng cho những sản phẩm nào?

Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh đồ uống không cồn tại Việt Nam bao gồm những sản phẩm sau phải thực hiện công bố sản phẩm trước khi lưu thông:

  • Nước rau quả: Là sản phẩm c thành phần chủ yếu là dịch rau hoặc dịch quả, có thể có một phần thịt rau hoặc thịt quả, có thể đƣợc cô đặc để tạo thành nước rau quả cô đặc hoặc được lên men để tạo thành nước rau quả lên men
  • Nectar rau quả: Là sản phẩm được chế biến bằng cách nghiền mô rau hoặc mô quả cùng với dịch bào, đường và các phụ gia khác. Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Phụ lục của TCVN 7946 : 2008 Nước quả và nectar.
  •  Đồ uống pha chế sẵn không cồn Sản phẩm được pha chế từ nước với các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, có thể c CO2.

Thủ tục thực hiện:

Đơn vị phải tiến hành chứng nhận sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng nước sử dụng để chế biến đồ uống không cồn Nước sử dụng để chế biến đồ uống không cồn phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TTBYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. và các yêu cầu  về an toàn thực phẩm của đồ uống không cồn tại phụ lục I của  QCVN 6-2:2010/BYT

Hồ sơ thực hiện  Công bố hợp quy đồ uống không cồn bạn hãy xem tại chuyên mục Công bố chất lượng, chứng nhận hợp quy thực phẩm để thực hiện đúng, đủ, kịp thời tránh bị xử phạt gây ảnh hưởng kinh doanh

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *