Công bố hợp quy Máy tính cá nhân để bàn

Công bố hợp quy Máy tính cá nhân để bàn là hoàn toàn bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn cho chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

cong-bo-hop-quy-may-tinh-de-ban

Công bố hợp quy Máy tính cá nhân để bàn:

Việc Công bố hợp quy Máy tính cá nhân để bàn được tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh sản phẩm này trên thị trường nước ta thực hiện sau khi thí nghiệm mẫu tại đơn vị được chỉ định và tiến hành tự đánh giá dựa trên kết quả thí nghiệm đó.

Bộ hồ sơ cần có cũng bao gồm các thành phần tương tự bộ Hồ sơ chứng nhận hợp quy thiết bị viễn thông nói chung.

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.

Và tiến hành đăng ký mẫu dấu hợp quy để in trên sản phẩm được lưu hành. Việc nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về Công bố hợp quy máy tính cá nhân để bàn nói riêng cũng như  hợp quy thiết bị viễn thông nói chung một cách cơ bản sẽ rất hữu ích cho việc tìm hiểu của quý khách.

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *