Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt còn khá mơ hồ với những doanh nghiệp thực hiện lần đầu, hãy để những thông tin sau mà chúng tôi cung cấp mang cái nhìn tổng quan cho bạn dễ dàng hình dung hơn như sau

cong-bo-hop-quy-chat-chong-tao-bot

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt:

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt là gì?

. Các chất chống tạo bọt: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu sự tạo bọt cho các sản phẩm thực phẩm.

Việc công bố sản phẩm là việc làm bắt buộc với Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các chất chống tạo bọt làm phụ gia thực phẩm nhằm đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Thủ tục thực hiện:

Việc Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt này cần đảm bảo chất chống tạo bọt đáp ứng đúng các Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 4-7 : 2010/BYT của Bộ Y Tế như sau:

  • Phụ lục 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với propylen glycol
  • Phụ lục 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với polyethylen glycol
  • Phụ lục 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với polyoxyethylen (20) sorbitan monooleat

Công bố thực phẩm nói chung cũng như   Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt nói riêng là việc làm bắt buộc, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp, để phục vụ cho quá trình tìm hiểu cũng như thực hiện chính xác hơn bạn hãy xem tại các bài viết trước để được hướng dẫn về thành phần hồ sơ và các thủ tục hành chính cần có

Tác giả: vanthangit17

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *