Hoạt động xử lý nước

Sự ra đời và hoạt day chuyen loc nuoc động của các KCN gắn liền với việc tiêu thụ một lượng dây chuyền lọc nước ro và thải ra môi trường lượng xử lý nước thải rất lớn có mức độ ô nhiễm cao. Tuy nhiên, cho đến nay phần lớn các KCN ở dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai ta đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh và vận hành đúng quy trình, chỉ có một số ít KCN có trạm hệ thống lọc nước công nghiệp thải tập trung như: KCN Loteco (Đồng Nai), KCN Biên Hòa (Đồng Nai), KCN Nomura (Hải Phòng), KCN Nội Bài (Hải Phòng) và KCN Tân Tạo (TP. Hồ Chí Minh). Hầu hết xử lý nước tinh khiết thải của các nhà hệ thống lọc nước ro , xí nghiệp trong các KCN đều chưa được xử lý nước tinh khiết đúng mức trước khi thải ra môi trường xung quanh hoặc thải vào mạng lưới thoát lọc nước tinh khiết chung. Kết quả là tải lượng ô nhiễm trên hệ thống các nguồn tiếp nhận ngày một gia tăng do khả năng tự làm sạch của nguồn có giới hạn. Do vậy nguồn nước đóng chai trên các sông rạch xung quanh hoạt động của những KCN có dấu hiệu ô nhiễm và một vài kênh rạch đã bị ô nhiễm nặng, không còn đảm bảo cho bất cứ mục đích sử dụng nào.Các loài sinh vật có khả năng tuyệt diệt cao khi bắt đầu có các thay đổi về nơi cư trú hoặc khi các loài ngoại lai được nhập nội. Việc nhập nội của các sinh vật màng lọc nước ro ngọt không phải bản địa – đáng tiếc vẫn thường được sự đồng ý và khuyến khích của các chính phủ – luôn đi liền với sự suy giảm đa dạng sinh học và sự tan vỡ của nghề cá, chẳng hạn ở các hồ như hồ Chapala của Mexico, hồ Gatun của Panama và hồ Lớn của Bắc Mỹ. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, ô nhiễm, axit hoá và các biến đổi vật lý của dòng chảy đã tạo ra các ảnh hưởng mạnh nhất.
Trong khi đó ở phần lớn Nam Mỹ và châu Phi, việc khai thác quá mức và sự nhập nội của các sinh vật không phải bản địa là những tác nhân tương đối quan trọng gây nên sự suy giảm đa dạng sinh học. he thong loc nuoc ro Các chương trình bảo vệ đa dạng sinh học lọc nước tinh khiết ngọt ở các dây chuyền lọc nước ro công nghiệp hoá đã bị tụt hậu quá xa so với các chương trình bảo vệ sinh vật ở cạn.
PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ
Các khu bảo vệ thương là các hồ hoặc các lưu vực nhỏ,còn các sông suối thường quá dài để tập hợp thành các vùng bảo vệ thích hợp. Ngoài ra, các sông suối thường chảy qua nhiều khu vực chính trị hoặc chính chúng tạo nên những đường biên giới chính trị (ví dụ, sông Danube chảy qua hoặc là biên giới của bảy quốc gia châu Âu). Do đó, việc quản lý hiệu quả đa dạng sinh học ven sông thường là một khó khăn của hoạt động chính trị.
Phương pháp chính để bảo vệ đa dạng sinh học thiết bị lọc nước ngọt là xác định các loài đặc thù bị đe doạ hoặc đang gặp nguy hiểm đưa chúng vào chương trình phục hồi quốc gia hoặc bảo vệ quốc tế. Đáng tiếc,
cách tiếp cận này đã không đạt hiệu quả. Ví dụ, ở Mỹ, không có các loài thuỷ sinh nào được xếp vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm của chính phủ, nhưng có 10 loài cá đã biến mất do tuyệt chủng.
Biện pháp duy trì sự phát triển bền vững của hệ sinh thái
– Khôi phục các sông, hồ, tầng chứa nước tinh khiết đóng bình , vùng đất ngập nước tinh khiết đóng bình bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nghiêm trọng.
– Bảo đảm dòng chảy tối thiểu duy trì hệ sinh thái thuỷ sinh theo quy hoạch.
– Bảo vệ tính lọc nước tinh khiết toàn vẹn và sử dụng có hiệu quả các vùng đất ngập nước sạch và cửa sông cho các sông trọng điểm, các tầng chứa xử lý nước quan trọng.
– Chấm dứt tình trạng thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng chai
– Kiểm soát tình hình ô nhiễm nguồn nước sạch

Tác giả: locnuocvietan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *