Nói quy trình xử lý nước thải

Nước nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nhân viên công ty + nước rác thải chế tạo sẽ được thu gom theo mạng lưới mương dẫn thông qua hệ thống giỏ tách rác. Việc bố trí giỏ tách rác nhằm giữ lại những thành phần rác thô, cặn lơ lửng có kích thước tương đối lớn nhằm tránh những ảnh hưởng cho các công trình phía sau. Sau khi tách rác, sản xuất nước tinh khiết  rác thải chảy về bể gom. Bể gom có nhiệm vụ tập trung nước thải đồng thời dầu mỡ cũng được giữ lại vì đây, định kỳ vớt mỡ đem đi lọc . Từ bể gom nước thải sẽ được bơm qua bể điều hòa. tại bể điều hòa, máy thổi khí sẽ cấp khí và hòa trộn đồng đều không khí trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn ở bể sinh ra mùi khó chịu, đồng thời có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước nước thải đầu vào. Nước thải sau khi điều hòa sẽ được bơm lên TB sinh học hiếu khí.

Trong TB sinh học hiếu khí, các vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy hòa tan phân hủy và chuyển hóa chất hữu cơ trong nước thải thành sinh khối, CO2 và nước. Các vi sinh vật tập hợp thành tập đoàn, dưới dạng các bông bùn hoạt tính. Nguồn oxy hòa tan được cung cấp từ sản phẩm thổi khí thông thông qua hệ thống ống phân phối khí. Khi nguồn oxy hòa tan được đảm bảo, quá trình oxy hóa sinh học các chất ô nhiễm hơn và quá trình nitrat hoá diễn ra triệt để. Kết quả nước được làm sạch và sinh khối vi sinh vật tăng lên.

Sau khi xử lý bằng sinh học hiếu khí, nước thải sẽ chảy thông qua bể lắng nhằm tách sinh khối vi sinh vật (bùn sinh học) có trong dòng nước thải . Nước nước thải sẽ được phân phối vào ống lắng trung tâm, bùn sẽ lắng xuống đáy bể, nước trong sẽ chảy tràn bề mặt và theo mạng lưới máng thu nước chảy về TB khử trùng. do đây, hóa chất khử trùng sẽ được bơm định lượng đưa vào bể nhằm tiêu diệt vi sinh có hại có trong nước chất thải , đồng thời oxy hóa các chất hữu cơ còn sót lại trong nước.

Cuối cùng nước thải sẽ được bơm vào vật liệu lọc áp lực gồm các lớp vật liệu: sỏi đỡ, cát thạch anh nhằm loại bỏ các hợp chất hữu cơ hòa tan, dây chuyền lọc nước tinh khiết các nguyên tố dạng vết, những chất khó hoặc chưa phân giải sinh học, tạo độ trong cần thiết cho nước chất thải .

Nước sau xử lý đảm bảo đạt mức A – QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được xả vào môi trường tiếp nhận. Bùn rắn lắng từ TB lắng sinh học sẽ được dẫn về bể phân hủy bùn. Quá trình ổn định bùn kỵ khí diễn ra trong thời gian dài sẽ làm cho bùn ổn định, mất mùi hôi và dễ lắng. Từ bể phân hủy bùn, bùn được tách nước và định kỳ hút đem xử lý . Nước sau khi tách bùn s
ẽ tuần hoàn trở lại bể gom để tiếp tục xử lý .
Những phương pháp xu ly nuoc chất thải sinh hoạt hay được sử dụng ?
Có tương đối nhiều phương pháp loc nuoc thải khác nhau như sử dụng các phương pháp :
– lọc cơ học (chắn rác, lọc, bể lắng..)
– lọc sinh học gồm xử lý kị khí; lọc bằng bùn hoạt tính hoặc kết hợp cả hai. Người ta cũng dùng các chế phẩm sinh học để chuyên lọc các loại chất thải rắn, bồn cầu. Một số loài thủy sinh hoặc cây trồng cũng có thể hấp thu các thành phần độc hại có trong nước chất thải
– xử lý hóa học: thường dùng một số hóa chất có tính oxy hóa để phân hủy các bê tông chất ô nhiễm (chủ yếu là chất hữu cơ) thành CO2 và nước.. dùng cách thức kết tủa các kim loại nặng trong nước; keo tụ- tạo bông- tuyển nổi..
– lọc bằng cách thức màng lọc RO…

Tác giả: locnuocvietan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *