nước cứng và tác hại của nước chứa nhiều magie

Trong những bài viết trước các bạn đã hiểu loc ro được tầm quan trọng của xu ly nuoc sạch cũng như vai trò của nước sạch đối với cuộc sống của con người. Một nguồn xử lý nước được gọi là sạch thì nó phải đảm bảo được yếu tố an toàn cho người sử dụng, như vậy nước chứa nhiều canxi cũng có thể coi là xu ly nuoc chưa sạch Bởi vậy nó chứa những ion ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như vật liệu lọc trong quá trình sử dụng.

nước cứng và tác hại của nước chứa nhiều magie

Vậy nước có cặn là gì?

nước cứng là xu ly nuoc mà có chứa nhiều cation Ca2+ và Mg2+. Thông thường thì trong xu ly nuoc luôn chứa đựng những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie, photpho, sắt… Trong đó canxi có một vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cũng như củng cố hệ thống xương, khớp trong cơ thể. nuoc đạt tiêu chuẩn thì nồng độ của những nguyên tố vi lượng này nằm ở một mức độ cho phép. Nhưng nếu hàm lượng của Canxi hay Magie vượt qua một mức độ tiêu chuẩn chất lượng thì lọc nước trở thành nước cứng . Theo tiêu chuẩn xử lý nước sạch của bộ y tế thì hàm lượng nước chứa nhiều canxi chưa được phép vượt quá 300mg/l.

Đơn vị độ cứng của xu ly nuoc
Độ cứng của xử lý nước được xác định là tổng hàm lượng cation Canxi và Magie có trong loc nuoc . hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất về đơn vị đo độ cứng trên toàn cầu. Mà mỗi xử lý nước lại có những đơn vị đo riêng Phụ thuộc vào mức độ cứng của từng nơi. he thong loc nuoc dong binh Hiện có những đơn vị đo độ cứng của nuoc như:

mmol / L: Millimole trên lít
ppm:  part per million- một phần triệu
mg / L: miligam trên lít
dGH,dH: Degrees of general hardness
Gpg; Grain per gallon: defined as 1 grain (64.8 milligrams) of calcium carbonate dissolved in 1 US gallon of water (3.785412 L). It translates into 1 part in about 58,000 parts of water or 17.1 parts per million (ppm)
Clark: A Clark degree (°Clark) is defined as one grain (64.8 mg) of CaCO3 per Imperial gallon (4.55 litres) of water, equivalent to 14.254 ppm.
F: Độ cứng đo theo thang độ của France
Việt Nam dùng đơn vị đo độ cứng là mili đương lượng trong 1 lít ( mđlg/l)

Bảng chuyển đổi đo độ cứng mmol / L; ppm, mg / L; dGH, °dH; gpg; điện tử, Clark;°F

Bảng đơn vị nước có cặn
Phân loại nước cứng mà mức độ cứng
nước chứa nhiều canxi và magie được chia là làm hai loại: đó là nước chứa nhiều canxi và magie tạm thời và nước chứa nhiều canxi và magie vĩnh cửu

nước chứa nhiều magie tạm thời là nước cứng mà có thể làm mềm bằng cách đun nóng. Bời vì nước chứa nhiều magie tạm thời chứa những muối bicacbonat canxi và magie. Những muối này dưới tác dụng của nhiệt độ thì tạo thành muối cacbonat kết tủa , CO2 và H20. Chính điều này làm giảm độ cứng của nước :
Phương trình làm mềm nước có cặn tạm thời bằng cách đun sôi:

Ca(HCO3)2 => CaCO3 + H2O + CO2

Mg(HCO3)2 => MgCO3 + H2O + CO2

nước chứa nhiều canxi và magie vĩnh cửu: nước chứa nhiều canxi vĩnh viễn được cấu tạo từ muối của ion Magie, canxi với các gốc anion của axit mạnh như (Cl)-, (SO4)2-. Các muối này chưa tạo ra những kết tủa khi ở nhiệt độ cao, vì đó khi bị đun sôi nước chứa nhiều canxi vĩnh viễn không giảm được độ cứng của mình.
nước chứa nhiều magie toàn phần: Thông thường trong nước sẽ đồng thời tồn do cả thành phần nước chứa nhiều canxi và magie tạm thời và nuoc cũng vĩnh cửu. be tong tuoi Gộp chung lại gọi là nước cứng toàn phần.

Tác giả: locnuocvietan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *