Tốc độ đô thị hóa làm ô nhiễm nước

Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng day chuyen san xuat nuoc dong chai trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm nguồn nước là Chủ đề rất đáng lo ngại. Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá tương đối nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề dối với tài nguyên xu ly nuoc trong vùng lãnh thổ.
Môi trường xu ly nuoc ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm Bởi vậy xu ly nuoc chất thải , khí chất thải và chất nước thải rắn. ở các thành phố lớn, hàng trăm đơn vị sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm hơn môi trường loc nuoc do chưa có công trình và hệ thống xử lý xử lý chất chất thải . ô nhiễm môi trường nước vì lắp ráp công nghiệp là rất nặng.
ô nhiễm hơn môi trường loc nuoc ở Việt Nam
Ví dụ: ở ngành công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp giấy và bột giấy, xử lý nước chất thải thường có độ pH trung bình từ 9-11; chỉ số nhu cầu ô xy sinh hoá (BOD), nhu cầu ô xy hoá học (COD) có thể lên đến 700mg/1 và 2.500mg/1; hàm lượng chất rắn lơ lửng… cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép.
Hàm lượng nước rác thải của các ngành này có chứa xyanua (CN-) vượt đến 84 lần, H2S vượt 4,2 lần, hàm lượng NH3 vượt 84 lần tiêu chuẩn chất lượng cho phép nên đã gây ô nhiễm lớn nặng nề các nguồn nuoc mặt trong vùng dân cư.

Mức độ ô nhiễm nước ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung là rất lớn.
tại cụm công nghiệp Tham Lương, thành phố Hồ Chí Minh, nguồn loc nuoc bị nhiễm bẩn Bời vì nuoc thải công nghiệp với tổng lượng loc nuoc chất thải ước tính 500.000 m3/ngày từ các nhà dây chuyền giấy, bột giặt, nhuộm, dệt. ở thành phố dây chuyền lọc nước tinh khiết Thái Nguyên, nước thải công nghiệp nước thải ra từ các cơ sở sản xuất giấy, luyện gang thép, luyện kim màu, khai thác than; về mùa cạn tổng lượng nước chất thải khu vực thành phố Thái Nguyên chiếm khoảng 15% lưu lượng sông Cầu; xu ly nuoc nước thải từ chế tạo giấy có pH từ 8,4-9 và hàm lượng NH4 là 4mg/1, hàm lượng chất hữu cơ cao, nước rác thải có màu nâu, mùi khó chịu…

Khảo sát một số làng nghề sắt thép, đúc đồng, nhôm, chì, giấy, dệt nhuộm ở Bắc Ninh cho thấy có lượng loc nuoc chất thải hàng ngàn m3/ ngày không thông qua lọc , gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường trong khu vực.

tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở các đô thị thấy rõ nhất là ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ở các thành phố này, xử lý nước thải sinh hoạt không có mạng lưới xử lý tập trung mà trực tiếp xả ra nguồn tiếp nhận (sông, hồ, kênh, mương). Mặt khác, còn rất nhiều đơn vị chế tạo chưa xử lý nước rác thải , Đa số các bệnh viện và đơn vị y tế lớn chưa có hệ thống lọc xử lý nước thải ; một lượng rác chất thải rắn lớn trong thành phố chưa thu gom hết được… là những nguồn quan trọng gây ra ô nhiễm nguồn nước . Hiện nay, mức độ ô nhiễm trong các kênh, sông, hồ ở các thành phố lớn là rất nặng.

tình trạng ô nhiễm nước ở nông thôn và khu vực chế tạo nông nghiệp, hiện nay Việt Nam có gần 76% dân số đang sinh sống ở nông thôn là nơi đơn vị hạ tầng còn lạc hậu, Phần Lớn các chất rác thải của con người và gia súc không được lọc nên thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho hiện trạng ô nhiễm nước về mặt hữu cơ và vi sinh vật ngày càng cao. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số vi khuẩn Feca coliform trung bình biến đổi từ 1.500-3.500MNP/100ml ở các vùng ven sông Tiền và sông Hậu, tăng lên tới 3800-12.500MNP/100ML ở các kênh tưới tiêu.

Trong lắp ráp nông nghiệp, tại lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, lọc nước các nguồn xử lý nước ở sông, hồ, kênh, mương bị ô nhiễm , ảnh hưởng lớn đến môi trường xu ly nuoc và sức khoẻ nhân dân.

Tác giả: locnuocvietan

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *